Ontwikkeling Sterrenbossite


zondag, 8 mei, 2016
Ontwikkeling Sterrenbossite

Dinsdag 3 mei, CC Nova, een vergadering waar alle inwoners van Nazareth-Eke waren uitgenodigd om kennis te maken met het ontwerp voor de ontwikkeling van de Sterrenbossite. Samen met alle betrokken partijen was er de afgelopen weken druk overleg over de vraag hoe de nieuwe Sterrenbossite er op lange termijn er zou kunnen uit zien. Belangrijk hierbij waren de vragen van zowel KSA en TC Sterrenbos als hoe de verdere ontwikkeling van de woonuitbreidingszone tussen de Groenstraat en de Drapstraat er zou kunnen uit zien. Voor de KSA was het belangrijk dat er bijkomende opslagruimte zou komen en dat de speelruimte voor hen zou gevrijwaard blijven. TC Sterrenbos zou graag 2 overdekte tennisterreinen hebben en ook een uitbreiding van het aantal bestaande tennisterreinen. Onze burgemeester, Danny Claeys, maakt ook duidelijk dat deze investering naar een overdekte tennishal iets is waar de gemeente niet zal in investeren en dat dit iets is waar TC Sterrenbos zelf zal moeten voor instaan.

  

Veneco heeft een ontwerp gemaakt na het inwinnen van informatie bij alle partijen. Daarbij was het belangrijk om de groene long die er nu is te behouden en op termijn verder uit te breiden met een aantal hectare. Iets waar wij als CD&V werk willen van maken. Vóór 2020 kan de ruimte tussen de Groenstraat en Drapstraat hoe dan ook niet verkaveld worden, maar we willen nu al samenzitten met de eigenaars van de gronden zodat een grote groene zone kan gevrijwaard blijven. Om dit te realiseren zal er ook gekeken worden om het aantal toegangswegen die toegankelijk zijn met de wagen naar de site te beperken. Parking is vandaag al beschikbaar aan de begraafplaats en aan de Drapstraat. Veel werk zullen we maken van fietsroutes, zodat de dorpskernen op een veilige manier kunnen bereikt worden met de fiets.

 

De groenbuffers naar de omwonenden van de Sterrenbossite zullen versterkt worden zodat de hinder voor hen beperkt wordt. Natuurlijk kwamen er veel vragen van de omwonenden. De belangrijkste verzuchtingen waren de tennishal die een nokhoogte van 9m zou hebben. Dit zal hun uitzicht vooral in de winter verstoren. Ook was er een vraag naar overlast, bij uitbreiding van het aantal tennisterreinen zullen automatisch meer mensen op de site aanwezig zijn. Ook bij uitbreiding van de groenzone kwam de vraag of er geen verdere uitbating van het KSA gebouw zou komen voor andere groepen, denk maar aan het inrichten van kampen. Het zit alvast niet in de plannen om dit verder uit de bouwen in de toekomst.

 

Het is duidelijk na deze vergadering dat er veel terechte opmerkingen werden gegeven waar Veneco verder mee aan de slag kan. Echter dit is een project van 10 jaar waar we nu alvast mee kan gestart worden. Na de voorstelling van het plan met deze grote groene zone klonk dan ook applaus in de zaal.

De belangrijkste betrachting van de CD&V is om naar iedereen te luisteren en een zo goed mogelijke bestemming en inrichting te bekomen waar iedereen zich kan in vinden, wordt vervolgd.