Nazareth bouwt bovenlokale gymhal en JOC


vrijdag, 11 maart, 2016
Nazareth bouwt bovenlokale gymhal en JOC

Waarom deze nieuwbouw?

De Olympische Turnvereniging van Nazareth (OTV) krijgt met deze nieuwbouw eindelijk een gymhal die groot genoeg is om al hun toestellen permanent te laten staan. Dit is uniek in de regio. Bovendien is er ook ruimte voor recreatief turnen.

 

Aangezien de hal volledig uitgerust zal zijn voor olympisch turnen, zal de Vlaamse federatie Gymfed de gymhal kunnen gebruiken als opleidingcentrum voor meisjes. Zij zullen topsporters opleiden die een internationale carrière willen uitbouwen in de discipline ‘algemene gymnastiek dames’.

 

Jeugdhuis Jena krijgt met het nieuwe jeugdontmoetingscentrum (JOC) een ruimere accommodatie, met een polyvalente ruimt, een aparte vergaderzaal, een creatieve ruimte en een terras.

 

OTV en Jena zijn vanaf het begin betrokken bij de nieuwbouw. Samen met het gemeentebestuur stelden ze een projectdefinitie op: een lijst van eisen waaraan het ontwerp moest voldoen. Ook bij de verdere verfijning van de plannen zijn zij altijd betrokken.

 

Winnend bouwteam

Wie?

Na een korte maar intensieve procedure is het bouwteam ‘Verstraetebouw en URA Yves Malysse & Kiki Verbeeck’ aangesteld. Hun ontwerp leunt het dichtst aan bij de architecturale en functionele verwachtingen van het bestuur en de toekomstige gebruikers.

 

Planning

De komende weken wordt de bouwvergunning aangevraagd.

Na het bouwverlof in de zomer 2016 starten de werken.

In september 2017 moet het gebouw gebruiksklaar zijn.

Aansluitend op de nieuwbouw wordt ook de onmiddellijke omgeving heraangelegd.

 

Lieven Baro van firma Preo is procesbegeleider in de hele procedure, tot en met de oplevering van het gebouw. Binnen het gemeentebestuur is Antoon De Maerteleire, afdelingshoofd grondgebiedszaken, dossierbeheerder.

 

Kostprijs

De gymhal en het JOC zullen samen 1,9 miljoen euro kosten.

De provincie Oost-Vlaanderen heeft een subsidie van 200.000 euro toegezegd.

De turntoestellen worden aangekocht en gefinancierd door OTV.

 

Ter info: de gunningsprocedure

In een wedstrijdformule dienden 4 bouwteams een ontwerp in. De jury was samengesteld uit vertegenwoordigers van het bestuur en experts uit verschillende vakgebieden.

In een tweede rond werd het budget van 1,5 miljoen euro opgetrokken naar 1,9 miljoen euro. Dit was mogelijk doordat het autonoom gemeentebedrijf ondertussen goedgekeurd is en er dus btw van andere gemeentelijke gebouwen gerecupereerd wordt.

Functioneel ontwerp

Gymzaal

De gymhal wordt gebouwd naast de huidige grote sporthal, aansluitend op de overdekte petanqueterreinen, de kleedkamers en de judozaal.

De gymzaal is 22 m breed en 45 m lang en heeft dus een oppervlakte van 990 m2.

  • Door deze afmetingen is er genoeg plaats voor een volledige gymuitrusting. Alle olympische turntoestellen en voorzieningen zullen een vaste plek hebben, waardoor er niets moet afgebroken of verplaatst worden. Dit is uniek in onze regio. Zo ligt er onder meer een olympische turnvloer van 16 x 16 m, een tumblingbaan, balken, ongelijke leggers enzovoort.
  • Daarnaast is er ook plaats voor recreatief turnen, freerunning, kleuterturnen.
  • Gymfed wil van dit gebouw een regiocentrum maken voor meisjes die zich voorbereiden op een internationale carrière in olympisch turnen voor dames (‘algemene gymnastiek dames’).

Aan de lange zijde van de gymzaal komt een galerij waar ouders en publiek zich kunnen opstellen om naar de turners te kijken.

Ook is er een sanitair blok en een ruime berging voorzien.

 

2. JOC

Het jeugdontmoetingscentrum wordt gebouwd naast de nieuwe gymzaal.

Het gebouw is multifunctioneel opgevat met:

  • een polyvalente zaal (100 m2)
  • een creatieve ruimte (50 m2)
  • een vergaderzaal (23 m2)
  • een opslagruimte, berging, keuken, sanitair

De polyvalente zaal wordt gebouwd als een ‘box in box’, om geen geluidsoverlast te veroorzaken naar de omgeving.

Buiten wordt een terras aangelegd.

 

Architecturaal ontwerp

De ontwerper heeft ervoor gezorgd dat de kleine (oude) sporthal, de grote (huidige) sporthal én de nieuwe gymzaal en het JOC visueel toch één geheel vormen. Dit wordt gerealiseerd door rond het gebouw een plint aan te brengen: die vormt als het ware een riem, die de verschillende structuren bijeenhoudt.

 

De grote glaspartijen en de open galerij zorgen voor een open indruk, in tegenstelling tot de ‘gesloten’ gevels van de huidige sporthal. In deze grote sporthal worden overigens ook openingen gemaakt om eenheid te creëren en meer licht in de hal binnen te laten. Tussen het JOC en de gymzaal is er een venster. Vanuit de inkomhal van het JOC zal men dus in de gymzaal kunnen kijken.

 

Al deze ingrepen zullen voor rust en eenheid zorgen, ze verbinden de verschillende ruimtes met elkaar én met de buitenomgeving.

 

Omgeving

De ruimte rond het gebouw wordt aangepast:

·      

De overdekte petanqueterreinen worden een beetje verschoven, maar blijven tussen de grote sporthal en de gymzaal.

·      

De buitenpetanqueterreinen worden op een andere plaats op de site heraangelegd.

·      

De Finse piste en de fit-o-meter worden gedeeltelijk verplaatst.

·      

Er komt een openbaar toilet dat permanent toegankelijk zal zijn voor buitensporters.

·      

De fietsenstalling wordt verplaatst.

 

Er blijven twee parkeerzones:

·      

Een kleine parking, ‘Parking Oost’, enkel te bereiken via de Drapstraat. De uitrit van deze parking is (zoals nu) langs het gebouw naar de Ommegangstraat.

·      

Een grote parking, ‘Parking West’, te bereiken via de Ommegangstraat of via de Drapstraat. Vanhier kan men niet meer langs de achterkant van het gebouw rijden. De uitrit is dus ook enkel via de Ommegangstraat. 

·      

Het eenrichtingsverkeer op Parking West zal beter gerespecteerd worden dan nu, door een heraanleg van de weginfrastructuur.