Het CD&V-beleid in onze gemeente


De grote accenten van het CD&V-beleid in Nazareth

CD&V Nazareth-Eke streeft ernaar een warm-menselijk beleid te voeren voor en met de inwoners van onze landelijke gemeente, met respect voor iedereen. Wij ijveren voor een gemeenschap waar het goed is om te leven en waar iedereen, jong of minder jong, zich thuis kan voelen, met andere woorden waar het goed is ouder te worden en waar kinderen zich ten volle kunnen ontplooien.

Als beleidspartij wensen wij een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden aan de bevolking, met daarbij een bijzondere aandacht voor de zorg ten aanzien van kwetsbare groepen. We kiezen voor een gemeente waar het aangenaam ondernemen en werken is.

Onze afdeling gaat voor een gemeente met ‘pit’ met een brede waaier aan ontspanningsmogelijkheden op het vlak van sport, cultuur, feesten en vrije tijd.

Tenslotte willen we dit beleid ontwikkelen op een financieel verantwoorde wijze, via een blijvende politiek van lage belastingen.